Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

14 15 17 19 20 29
14 17 19 26 28 31
09 13 22 27 28 29
06 07 13 14 20 21
10 14 16 18 22 24
07 13 22 24 28 33
05 18 19 20 25 28
03 12 14 16 30 35
04 07 08 15 18 21
03 06 11 17 24 28
08 15 18 21 23 25
07 15 21 22 35 36
04 12 14 18 22 29
06 11 24 26 27 34
08 19 23 25 34 35

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

25 14 ngày
82 11 ngày
11 10 ngày
21 10 ngày
93 10 ngày
03 9 ngày
54 9 ngày
59 9 ngày
37 7 ngày

Miền Bắc

14 14 ngày
33 12 ngày
17 10 ngày
92 10 ngày
45 8 ngày
50 8 ngày
97 8 ngày
67 7 ngày
86 7 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 11 ngày
99 11 ngày
02 9 ngày
50 9 ngày
60 9 ngày
68 9 ngày
74 7 ngày
91 7 ngày
24 5 ngày
29 5 ngày
41 5 ngày
57 5 ngày
89 5 ngày
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan