Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/022023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 03/02/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 98 31
G.Bảy 200N 306 500
G.Sáu 400N 0398 2973 3320 9261 1911 8935
G.Năm 1Tr 6422 4114
G.Tư 3Tr 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367
G.Ba 10Tr 73592 58060 04085 29102
G.Nhì 15Tr 48471 06010
G.nhất 30Tr 67048 78527
G.ĐB 2Tỷ 688354 520062
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 27/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 27/01/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 59 33
G.Bảy 200N 384 695
G.Sáu 400N 9339 6578 6401 4980 0123 1166
G.Năm 1Tr 7031 8756
G.Tư 3Tr 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462
G.Ba 10Tr 95526 04132 93078 75146
G.Nhì 15Tr 34677 92687
G.nhất 30Tr 77497 94851
G.ĐB 2Tỷ 555221 284882
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 20/01/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 60 64
G.Bảy 200N 026 634
G.Sáu 400N 2862 1890 6684 5753 6003 4304
G.Năm 1Tr 4871 6897
G.Tư 3Tr 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683
G.Ba 10Tr 76266 59203 66058 47588
G.Nhì 15Tr 74567 66455
G.nhất 30Tr 81910 91706
G.ĐB 2Tỷ 198646 204032
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 13/01/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 78 73
G.Bảy 200N 844 506
G.Sáu 400N 4355 9581 3310 5570 4733 8675
G.Năm 1Tr 4564 1705
G.Tư 3Tr 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535
G.Ba 10Tr 64561 68016 45871 59077
G.Nhì 15Tr 88002 96281
G.nhất 30Tr 32943 52584
G.ĐB 2Tỷ 639263 640728
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 06/01/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 43 83
G.Bảy 200N 296 236
G.Sáu 400N 4397 4392 4100 5216 3674 7286
G.Năm 1Tr 3601 9903
G.Tư 3Tr 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432
G.Ba 10Tr 55809 99954 19090 81859
G.Nhì 15Tr 53231 94373
G.nhất 30Tr 45567 62721
G.ĐB 2Tỷ 102215 409386
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 30/12/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 47 02
G.Bảy 200N 640 356
G.Sáu 400N 7255 6324 6035 8441 2230 0394
G.Năm 1Tr 0534 7667
G.Tư 3Tr 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450
G.Ba 10Tr 46372 97357 22242 70671
G.Nhì 15Tr 51800 10746
G.nhất 30Tr 01403 79553
G.ĐB 2Tỷ 191725 185628
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 23/12/2022
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 64 30
G.Bảy 200N 455 014
G.Sáu 400N 8314 3798 5450 1459 6964 2350
G.Năm 1Tr 3847 6882
G.Tư 3Tr 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010
G.Ba 10Tr 53314 87912 21958 94222
G.Nhì 15Tr 62423 71170
G.nhất 30Tr 82229 14969
G.ĐB 2Tỷ 297652 055705
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

Tải App Xổ Số

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan