Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi - KQXS QNG

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

82 13 ngày
11 12 ngày
93 12 ngày
54 11 ngày
59 11 ngày
10 8 ngày
68 8 ngày
72 8 ngày
16 7 ngày
50 7 ngày

Miền Bắc

14 15 ngày
33 13 ngày
17 11 ngày
45 9 ngày
50 9 ngày
97 9 ngày
67 8 ngày
86 8 ngày
28 7 ngày
43 7 ngày
73 7 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 12 ngày
99 12 ngày
02 10 ngày
60 10 ngày
74 8 ngày
91 8 ngày
24 6 ngày
29 6 ngày
41 6 ngày
89 6 ngày
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan